wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Dostawa
Dodatkowe opcje przeglądania
Kategorie
Producenci
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 
Kontakt
  • NIP: 6221049723

  • E-mail:emd@emd.net.pl
  • Telefon+ 61 833 68 11 (nieczynny, awaria)
    Dział Handlowy +48 695 667 893
    Laboratorium +48 609 248 044
  • Godziny działania sklepu9-17
Hity sklepowe
Wirówka laboratoryjna CD-0506 (Phoenix instrument)

Wirówka laboratoryjna CD-0506 (Phoenix instrument)

Zapytaj o cenę
obroty do 300-5 000 rpm
głośność <54 dB
w zestawie rotor 6x 15 ml
dostarczana wraz ze świadectwem sprawdzenia

Dostawa

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wysyłka jest realizowana w dwóch wariantach:

1. za pośrednictwem Poczty Polskiej:

 – koszt uzależniony jest od ciężaru przesyłki
 – przesyłka nie jest ubezpieczona (nie jest to przesyłka wartościowa)

2. kurierem UPS/DPD
 - koszt uzależniony jest od ciężaru przesyłki, lecz do 30 kg jedna cena
 – przesyłka jest ubezpieczona

Koszty wysyłki pokrywa kupujący, podawane są one po wprowadzeniu od Zamawiającego pełnej informacji o zamawianych artykułach i preferowanej formie wysyłki.

Za termin wykonania umowy uznaje się wydanie towaru przez spedytora Zamawiającemu lub w przypadku odbioru osobistego, wydanie przez Sprzedawcę bezpośrednio Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego do dokonania odbioru.

Zamawiający ma możliwość wyboru preferowanej firmy spedycyjnej. W takim przypadku złożenie zlecenia odbioru, określenie opcji ubezpieczenia, płatność za wysyłkę leżą po stronie Zamawiającego. Zamówienie innej firmy spedycyjnej wymaga uzgodnienia ze Sprzedającym lub poinformowania o tym w treści zamówienia. Sprzedający osobnym e-mailem poinformuje Zamawiającego o gotowości towaru do odbioru. W przypadku wysyłki towaru spedycją wybraną przez Zamawiającego, towar uznaje się za wydany w momencie przekazania go spedytorowi.

Dostępność towaru.
W opisie znajdują się opcje:
 dostępny - wysyłka do 3 dni od zakupu,
 krótki czas wysyłki - wysyłka do tygodnia od zakupu,
 średni czas wysyłki - wysyłka 10-14 dni,
      towar dostępny jest od ręki w magazynie centralnym producenta,
      (w kraju europejskim) wymaga sprowadzenia,
 na zamówienie - towar wykonywany sprowadzany na indywidualne zamówienie,
      wysyłka w terminie indywidualnym (około 3 tygodni) od zakupu.
      Jeżeli dłużej (np ze względu na specjalne wykonanie lub wzorcowanie)
      informacja taka znajduje się w opisie towaru lub jest podawana w ciągu 48 godzin (dni

      robocze) od złożenia zamówienia. 

W przypadku, gdy Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru w terminie do 30 dni od potwierdzenia zamówienia, niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Zaproponowany zostanie inny produkt, o podobnych właściwościach lub zwrot płatności - do wyboru przez Zamawiającego.

Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane pod warunkiem, że:

- posiadają oryginalne opakowanie producenta,
- są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem i wyposażeniem),

- zostaną zwrócone wraz z bateriami, o ile baterie zostały dostarczone wraz z przyrządem,
- zostaną zwrócone z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
- koszty zwrotu pokrywa sprzedawca, o ile forma zwrotu została wcześniej uzgodniona. 

Każdy artykuł zwrócony podlega oględzinom wykonanym przez serwis EMD Systemy Pomiarowe. W przypadku stwierdzenia:

- śladów użytkowania, które uniemożliwiąją jego sprzedaż jako pełnowartościowy,
- niesprawności wynikłej z eksploatacji przez Zamawiającego w sposób niezgodny z instrukcją obsługi serwis EMD Systemy Pomiarowe określa wartość towaru w przeciągu 14 dni od jego otrzymania.

Dalsze kroki i termin zwrotu należności wymagają indywidualnych uzgodnień i uzależnione są od otrzymania os Zamawiającego, który dokonał zwrotu towaru, potwierdzenia ekspertyzy i wyceny towaru.

Prosimy także o zapoznanie się z naszymi warunkami gwarancji opublikowanymi poniżej. 

W przypadku braku śladów użytkowania i uszkodzeń nalezność za zwrócony towar zostaną wysłane na podane przez Zamawiającego konto lub adres w ciągu do 14 dni roboczych. Zwrot dotyczy wyłącznie wartości towaru i kosztów przesyłki zaakceptowanych przez Sprzedawcę.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela lub kuriera. Pokrywamy koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.

UWAGA: w przypadku wątpliwości, naruszenia opakowania lub naszej taśmy pakującej zalecamy sprawdzenie zawartość przesyłki w obecności dostarczającej ją osoby (kuriera lub doręczyciela pocztowego). Zwroty i reklamacje powinny być adresowane na adres podany w danych kontaktowych sklepu, czyli:

EMD Laboratorium Pomiarowe i Wzorcujące Systemy Pomiarowe
ul. Polska 14
60-595 Poznań

WYJĄTKI w prawie odstąpienia od umowy (na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta):

- Sprzedający nie zwraca kosztów wzorcowań i innych badań czy certyfikatów wykonanych na zlecenie Zamawiającego przez laboratorium EMD Systemy Pomiarowe,

- Sprzedający nie zwraca kosztów wzorcowań i innych badań czy certyfikatów wykonanych na zlecenie Zamawiającego przez laboratoria i instytucje zewnętrzne,

- Sprzedający nie zwraca kosztów w przypadku wykonań indywidualnych, nieprefabrykowanych (nietypowe zakresy pomiaru, kalibracje, długości czujników i kabli połączeniowych czy innych modyfikacji) wykonanych na zlecenie Zamawiającego,

- Sprzedający nie zwraca kosztów w przypadku przedmiotów, które po dostarczeniu zostają trwale i nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.

-----

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail] 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

----- 

Warunki Gwarancji

Sprzedający udziela gwarancji na podstawie:

a). wydanej wraz z towarem karty gwarancyjnej - w przypadku posiadania przez przyrząd indywidualnego numeru seryjnego nadanego producenta lub w uzasadnionych przypadkach przez serwis EMD Systemy Pomiarowe,

b). wydanego wraz z towarem dowodu sprzedaży (faktury VAT) - w przypadku towarów nie posiadających numeru seryjnego.

1. Sprzedający gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie liczonym od daty sprzedaży/faktury. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu Sprzedającego.

2. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych z zagranicy, okres naprawy może ulec przedłużeniu, o terminie naprawy serwis Sprzedającego poinformuje w ciągu 14 dni od otrzymania sprzętu przez serwis Sprzedającego.

3. Reklamujący powinien reklamować sprzęt w miejscu zakupu lub dostarczyć go bezpośrednio do firmy EMD Systemy Pomiarowe. Transport wadliwego produktu odbywa się za pośrednictwem ustalonego wcześniej z firmą EMD spedytora. Koszty transportu reklamowanego sprzętu pokrywa firma EMD Systemy Pomiarowe. W razie braku zasadności reklamacji lub niedotrzymania warunków gwarancji kosztami transportu zostanie obciążony reklamujący.
Termin naprawy w wypadku dostarczenia przez sklep, wysyłką pocztową lub za innym pośrednictwem, ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z kartą gwarancyjną (jeżeli została wydana) lub dowodem sprzedaży (kopia lub numer i data), dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem wysyłki sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Reklamujący nie może żądać gratyfikacji jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieodpowiednio ubezpieczy wysyłkę sprzętu.

4. Okres gwarancji wydłuża się o czas przebywania urządzenia w naprawie.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. (np. usunięcie taśmy zabezpieczającej baterie, wymiana baterii na nowe, rekalibracja).

6. Ewentualne czyszczenie oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu dokonywane są na koszt użytkownika według wyceny wykonanej po sprawdzeniu urządzenia i nie będą traktowane jako usługa gwarancyjna.

7. Gwarancją nie są objęte:
a) uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika lub pośrednika dostarczającego sprzęt do warsztatu serwisowego,
b) uszkodzenia i wady wynikłe z powodu:
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji,
- używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw,
- przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
c) części szklane, żarówki oświetlenia, baterie,

d) inne czynności niedozwolone, wymienione w instrukcji obsługi danego modelu urządzenia.

8. Sprzedający przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnego otworzenia sprzętu pociąga za sobą utratę gwarancji.

9. Podstawą do reklamacji sprzętu jest prawidłowo wypełniona i aktualna karta gwarancyjna dołączona do reklamowanego urządzenia lub dowód sprzedaży.

10. Po upływie czasu gwarancji Sprzedawca oferuje serwis pogwarancyjny odpłatny. Proponowany jest  także serwis metrologiczny odpłatny. Skorzystanie z tych usług serwisowych wymaga każdorazowo poczynienia osobnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, w celu ustalenia zakresu i kosztów usług.

10. W sprawach nieregulowanych kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu